Belastingvrije schenking voor de eigen woning
Belastingvrije schenking voor de eigen woning

Belastingvrije schenking voor de eigen woning

Uit cijfers blijkt dat de schenkingsvrijstelling eigen woning vaak gebruikt wordt door ouders die hun kind willen helpen bij de financiering van een woning. De staatssecretaris heeft onlangs meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning biedt de mogelijkheid om aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar oud een bedrag van € 102.010 (2019) belastingvrij te schenken. Deze vrijstelling wordt vaak gebruikt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Om aanspraak te kunnen maken op deze vrijstelling, moet het kind de schenking wel gebruiken voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de eigen woning of om de eigenwoningschuld af te lossen.

Ingewikkelde regeling. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is een mooie regeling, maar is ook erg ingewikkeld. Deze regeling roept soms dan ook de nodige vragen op. De staatssecretaris heeft daarom in een besluit duidelijkheid gegeven over een aantal vraagstukken.

Nieuw besluit. Onlangs heeft de staatssecretaris dit besluit aangepast en is er een aantal nieuwe goedkeuringen opgenomen. We zetten de belangrijkste goedkeuringen voor u op een rij.

Nieuwe goedkeuringen

Leeftijdseis. Om aanspraak te kunnen maken op de schenkingsvrijstelling moet het kind (of zijn partner) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Aan deze leeftijdseis wordt ook nog voldaan als het kind op de dag van de schenking 40 jaar oud wordt.

Kwijtschelding schuld. In het nieuwe besluit is goedgekeurd dat de (gedeeltelijke) kwijtschelding van een eigenwoningschuld gelijk wordt gesteld met de aflossing van de schuld. Hierdoor kan er in die situatie dus ook gebruik worden gemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning.

Kwijtschelding koopsom. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de vrijstelling ook van toepassing is als de ouders een woning overdragen aan hun kind en bij deze overdracht (een deel van) de koopsom kwijtschelden. Let op. Daarbij geldt als voorwaarde dat (een deel van) de koopsom uiterlijk op de dag van de juridische levering wordt kwijtgescholden en dat deze kwijtschelding in de notariële akte van levering is opgenomen.

Informatie inwinnen. Zoals eerder gezegd, schenken en de daarbij behorende vrijstellingen is een ingewikkelde zaak en daarbij dient zorgvuldig te werk worden gegaan.
Uw notaris is ook een expert om met u te spreken over de mogelijkheden van een schenking.

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op:

Reactie plaatsen

Uw Makelaar in Gouda. Betaalbare en lokale makelaar uit de stad

Bespaar duizenden euro's op de makelaarskosten.